Το τεύχος των περιλήψεων θα είναι σε ψηφιακή μορφή PDF.

Όσοι επιθυμούν θα μπορούν να το “κατεβάσουν” στον υπολογιστή τους ή να το μελετήσουν επί τόπου, ώστε να αποφασίσουν ποιες συνεδρίες (παράλληλες) θα παρακολουθήσουν.

Το τεύχος θα αναρτηθεί μέσα στο καλοκαίρι.